Stanovy fondu

Podporujeme převážně neziskové akce, osoby nebo organizace formou finančního příspěvku případně nefinanční podpory, zejména financování psích útulků, financování výcviku a péče o asistenční psy pro nevidomé a handicapované, výcviku a péče záchranářských psů, výcviku a péče psů pro bezpečnostní složky, výcviku psů k vyhledávání onemocnění COVID-19 u lidí, výcviku a péče o psy pro canisterapii, podpora programů proti týrání zvířat a podpora kampaní za omezení používání zábavní pyrotechniky.